1. Nazwa badania: A Phase 2, Double Blinded, Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study Evaluating the Efficacy and Safety of GS-5290 in Participants with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis.”  (Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie zaślepione badanie kliniczne 2 fazy badające skuteczność I bezpieczeństwo stosowanie GS-5290 u pacjentów ze średnią i ciężką postacią Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego.
      
  • Nr protokołu: GS-5290
  • Sponsor: Gilead
  • Rekrutacja: Trwa
 2. Nazwa badania: A randomized, double-blind, multicenter phase 3 study in patients with moderately to severely active ulcerative colitis (UC) to compare the efficacy, safety and immunogenicity of PB016 and Entyvio® for the induction and maintenance of clinical response and remission (UCESIVE) (Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy badające porównawczo skuteczność I bezpieczeństwo stosowanie PB016 i Entyvio w indukcji i utrzymaniu remisji u pacjentów ze średnią i ciężką postacią Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego     
 • Nr protokołu: PB016
 • Sponsor: Polpharma
 • Rekrutacja: Trwa
  1. Nazwa badania: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy badające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania filgotinibu w indukcji i podtrzymaniu remisji u pacjentów z średnią i ciężką postacią choroby Crohna.      
   • Nr protokołu: GS-US-419-3895
   • Sponsor: Gilead
   • Rekrutacja: Zakończona
  2. Nazwa badania: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy badające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania filgotinibu w indukcji i podtrzymaniu remisji u pacjentów z średnią i ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.     
  • Nr protokołu: GS-US-419-3898
  • Sponsor: Gilead
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: A Multicentre, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Study Of Oral Cp-690,550 As A Maintenance Therapy In Subjects With Ulcerative Colitis (Octave)
  • Nr protokołu: Protocol A3921095 A3921096 A3921139
  • Sponsor: Pfizer
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Parallel, Dose-ranging Study To Evaluate The Efficacy And Safety Of Pf-00547659 In Subjects With Moderate To Severe Ulcerative Colitis (Turandot)
  • Nr protokołu: Protocol A7281009 A7281010
  • Sponsor: Pfizer
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: A Phase 2, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Paralel, Placebo-Controlled Study of LY3074828 in Subjects with Moderate to Severe Ulcerative Colitis
  • Nr protokołu: Protocol I6T-MC-AMAC
  • Sponsor: Eli Lilly
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, podwójnie maskowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem 12-tygodniowego leczenia dodatkowego przy wykorzystaniu LT-02 (dojelitowe granulki fosfatydylocholiny) w stosunku do placebo u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego opornym na standardowe leczenie mesalazyną (PCG-2/UCA)
  • Nr protokołu: (PCG-2/UCA)
  • Sponsor: Falk
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Paralel Group, Multi-Center Study to Investigate the Safety and Efficacy of APD334 in Patients with Moderately to
  • Nr protokołu: Protocol APD334-003
  • Sponsor: Arena Pharmaceuticals
  • Rekrutacja: Zakończona
  1. Nazwa badania: A Combined Phase 2/3, Double-blind, Randomised, Placebo-Controlled, Induction and Maintenance Study To Evaluate the Safety and Efficacy of GS-5745 in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis
  • Nr protokołu: Protocol GS-US-326-1100:
  • Sponsor: Protocol GS-US-326-1100:
  • Rekrutacja: Zakończona

  Jeżeli cierpisz na

  wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Crohna

  możesz poddać się leczeniu lekami biologicznymi

  Nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasz personel udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat udziału w badaniach i leczenia najnowocześniejszymi lekami biologicznymi.